Produkttyper och datablad

Våra amerikansk transportband erbjuds i flera olika varianter.

Produktdata

Samtliga produkter finns inte i alla länder. Fråga hos din lokala Habasit-representant.