Profiler och medbringare

Profiler och medbringare av termoplast används i första hand för allmänna transporttillämpningar med lutning uppåt eller nedåt, för linjära rörelser och för tillämpningar där sidokrafter förekommer.

Profiler kan läggas till på transport- och processband och även på kuggremmen HabaSYNC för att underlätta transporten eller produktplaceringen. Medbringare, bandstyrningar och kantstöd finns i ett stort antal dimensioner och material. De höjer funktionaliteten hos din specifika lösning.

Steep incline conveyor with PTF profiles Habibord side walls in loose candy transport Cleat profile PQF as transversal attachment Cheese crumbs between side walls in pizza processing line
Samtliga produkter finns inte i alla länder. Fråga hos din lokala Habasit-representant.

Dokumentation

Produktdata