Profiler till kuggremmar

HabaSYNC-remmarna kan förses med tillbehör som underlättar transport och placering av produkterna. Det finns alltid kuggremstyrningar och profiler i olika storlekar och material för just dina specifika behov.

Profiler av termoplastisk polyuretan svetsas på HabaSYNC-remmarnas transportsida för att fylla specifika transportfunktioner. För sortering, avskiljning, tillförsel och processtart kan kundspecifika eller standardmässiga profiler monteras. Profiler kan också monteras på remmens transportsida för vidare montering av mekaniska komponenter eller fastsättningsanordningar.

TPU-kuggremstyrningar placeras på HabaSYNC-remmarnas kuggsida för att åstadkomma en felfri remstyrning. Normalt centreras remstyrningar på långa smala remmar och på remmar där produkttillförseln sker från sidan och sidorörelser kan medföra problem.

Remstyrningar kan räfflas för att ge maximal flexibilitet vid rörelsen kring remskivorna.