Material

Habasits produkter är nästan uteslutande tillverkade av syntetmaterial (polymerer). I nedanstående sammanställning visar vi vilka material vi i huvudsak använder.

Observera att polymerer kan förekomma i olika versioner, beroende på deras kemiska sammansättning och tillverkningsprocess.