Bandens uppbyggnad

Habasits transportband och processband består normalt av flera skikt, där draghållfastheten åstadkoms med syntetiska vävskikt. Vävarna förbinds med lager av termoplastmaterial i transportband med flera vävskikt. De kraftfullaste transportbanden tillverkas med en merlagerväv eller en non-woven konstruktion. Transportsidans material, tjocklek och struktur beror på bandets funktion.

Ytskikten utgörs i huvudsak av material som TPU, TPO, PVC, elastomer eller polyuretan eller av en vävbeläggning. Löpsidan är normalt av väv, som ofta är impregnerad med termoplastiskt material eller med mycket slitstark polyuretan med låg och konstant friktionskoefficient. Det finns också väv för löpsidan som ger en extra låg ljudnivå.

Material

Ett brett urval av olika polymerer som termoplaster och elastomerer (gummi) ger alla egenskaper som den aktuella tillämpningen kräver. Läs mera på våra Material-sidor.

 

Yta

En väl genomtänkt bandyta bidrar till en säker transport av produkterna och svarar samtidigt för att processen löper friktionsfritt. För att hitta rätt band till den aktuella transport- eller processtillämpningen krävs en ytterst omsorgsfull urvalsprocess. Mer information finns i ytvalstabellen.

 

Dragskikt

Bandets hållfasthetsklass bestäms av materialet i dragskiktet eller av vävens sammansättning. Väven är normalt inbäddad i polymer (termoplaster eller elastomerer) som skyddar mot yttre påverkan av t.ex. fukt eller ljus, men också mot mekaniska skador pga slitage. Trots sin begränsade tjocklek åstadkommer dragväven den hållfasthet och böjlighet i längdled som är av avgörande betydelse vid dess rörelse över rullar och brytkanter.

Ändskarvar

Våra transport- och processband tillverkas i rullar med fallande längder. Innan de monteras i ett system skärs de till i lämplig bredd och längd och skarvas så att de bildar en ändlös slinga. Bandet skarvas antingen ändlöst med hjälp av lim (Thermofix-metoden), med vår limfria ändskarvningsmetod Flexproof eller med mekaniskt lås, beroende på materialet. Mer uppgifter finns på sidan Konfektionering.